Strona główna Bez kategorii W KRĘGU SZKOLNICTWA Specjalistyczne Centra Wspierania Edukacji Włączającej

Specjalistyczne Centra Wspierania Edukacji Włączającej

473
0

Już od nowego roku szkolnego w polskim systemie oświaty pojawią
się Specjalistyczne Centra Wspierania Edukacji Włączającej.  SCWEW to nowe instytucje, które  powstaną na bazie placówek specjalnych. Potrzebę utworzenia tego typu jednostek rekomendował ministrowi edukacji zespół projektowy Ośrodka Rozwoju Edukacji, w którym uczestniczyli przedstawiciele szkół, organów prowadzących, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Głównym celem SCWEW będzie wspieranie szkół w pracy z uczniami  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz podnoszenie jakości edukacji włączającej. Placówki będą wspierały nauczycieli  w zakresie wyboru podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz doboru pomocy dydaktycznych i specjalistycznego sprzętu edukacyjnego.

W ramach SCWEW pomoc otrzymają także rodzice, którzy będą mogli korzystać z konsultacji, zajęć terapeutycznych oraz udziału w grupach wsparcia.

Dlaczego SCWEW?

W obecnej rzeczywistości szkolnej dostęp uczniów do psychologów i pedagogów jest nierówny. W skali kraju to średnio 0,73 etatu specjalisty na szkołę. Na wsi przypada zaledwie 0,47 etatu specjalisty. Ponadto rośnie liczba dzieci, u których stwierdza się potrzebę kształcenia specjalnego (najnowsze dane mówią o ponad 200 tys. uczniów, tj. prawie 4 proc. populacji). Około 30 proc. młodych ludzi doświadcza różnych problemów i ta młodzież potrzebuje pomocy oraz wsparcia na najwyższym poziomie. Stąd potrzeba powołania nowych  jednostek oświatowych, które będą świadczyły specjalistyczną i kompleksową pomoc uczniom jak i ich rodzicom.

Pilotaż i wdrożenie programu

      W ramach działań pilotażowych na przełomie stycznia i lutego 2021r. zorganizowane zostały we współpracy z kuratorami oświaty konferencje informacyjno-konsultacyjne, których celem było przedstawienie założeń modelu funkcjonowania SCWEW, a także zebranie uwag i opinii środowiska edukacyjnego. Obecnie trwają prace nad powołaniem pierwszych placówek. Docelowo SCWEW powstaną w każdym powiecie i obok poradni psychologiczno-pedagogicznych będą świadczyły specjalistyczną pomoc wszystkim zainteresowanym.

Wojciech Cybulski

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here